Referințe Eltrex perioada 1999-2014 – Automatizări

/ / Referințe Eltrex perioada 1999-2014 – Automatizări
Referințe Eltrex perioada 1999-2014 – Automatizări 2018-04-27T12:50:16+00:00

Detalii proiect

Categorie:

An proiect:

2014-1999

Client:

Referințe Eltrex 1999-2014

Automatizarea procesului de vopsire a caroseriei

Proiect de execuție, montaj, testare, asistență la punere în funcțiune:

 • Montaj tablouri electrice de automatizări – 51 bucăți;
 • Cablare elemente de câmp: 83 km cabluri Ölflex și conectarea a peste 1500 de elemente de câmp;
 • Cablare și conectare Profinet și Ethernet pentru comunicații de date în condiții industriale;
 • Conectarea cablurilor în tablouri, testare, etichetare, asistență la punerea în funcțiune.

Automatizarea procesului de preluare, sortare, paletizare și încărcare în camioane a motoarelor ieșite de pe liniile de montaj

Demontare instalații vechi, montaj instalații noi, testare, asistență la punere în funcțiune:

 • Montaj tablouri electrice de automatizări – 44 bucăți;
 • Cablare elemente de câmp: 30 km cabluri Ölflex si conectarea a peste 1280 elemente de câmp;
 • Cablare și conectare Profinet și Ethernet pentru comunicații de date în condiții industriale;
 • Conectarea cablurilor în tablouri, testare, etichetare, asistență la punerea în funcțiune.

Automatizarea procesului de vopsire a barelor de protecție

Proiect de execuție, montaj, testare, asistență la punere în funcțiune:

 • Montaj tablouri electrice de automatizări – 38 bucăți;
 • Cablare elemente de câmp: 62 km cabluri Ölflex și conectarea a peste 2000 de elemente de câmp;
 • Cablare și conectare Profinet și Ethernet pentru comunicații de date în condiții industriale;
 • Conectarea cablurilor în tablouri, testare, etichetare, asistență la punerea în funcțiune.

Automatizarea procesului de vopsire elemente de caroserie

Proiect de execuție, montaj, testare, asistență la punere în funcțiune:

 • Montaj tablouri electrice de automatizări – 14 bucăți;
 • Cablare elemente de câmp: 54 km cabluri Ölflex și conectarea a peste 1.100 elemente de câmp;
 • Cablare și conectare Profinet și Ethernet pentru comunicații de date în condiții industriale;
 • Conectarea cablurilor în tablouri, testare, etichetare, asistență la punerea în funcțiune;
 • Certificare TUV pentru instalații electrice pentru procese chimice.

Automatizarea procesului de vopsire a caroseriei

Proiect de execuție, montaj, testare, asistență la punere în funcțiune:

 • Montaj tablouri electrice de automatizări – 11 bucăți;
 • Cablare elemente de câmp: 30 km cabluri Ölflex, și conectarea a peste 600 de elemente de câmp;
 • Cablare și conectare Profinet și Ethernet pentru comunicații de date în condiții industriale;
 • Conectarea cablurilor în tablouri, testare, etichetare, asistență la punerea în funcțiune.

Automatizarea procesului de vopsire a caroseriei

Proiect de execuție, montaj, testare, asistență la punere în funcțiune:

 • Montaj tablouri electrice de automatizări – 34 bucăți;
 • Cablare elemente de câmp: 44 km cabluri Ölflex și conectarea a peste 1100 de elemente de câmp;
 • Cablare și conectare Profinet și Ethernet pentru comunicații de date în condiții industriale;
 • Conectarea cablurilor în tablouri, testare, etichetare, asistență la punerea în funcțiune.

Automatizarea procesului de vopsire a caroseriei și a sistemului de conveioare

Proiect de execuție, montaj, testare, asistență la punere în funcțiune:

 • Montaj tablouri electrice de automatizări – 71 bucăți;
 • Cablare elemente de câmp: 75 km cabluri Ölflex și conectarea a peste 2400 elemente de câmp;
 • Cablare și conectare Profinet și Ethernet pentru comunicații de date în condiții industriale;
 • Conectarea cablurilor în tablouri, testare, etichetare, asistență la punerea în funcțiune.

Automatizarea procesului de vopsire a barelor de protecție si a sistemului de conveioare

Proiect de execuție, montaj, testare, asistență la punere în funcțiune:

 • Montaj tablouri electrice de automatizări– 40 bucăți;
 • Automatizare proces, cablare elemente de câmp: 41 km de cabluri Ölflex, și conectarea a peste 1800 elemente de câmp;
 • Cablare și conectare Profinet și Ethernet pentru comunicații de date în condiții industriale;
 • Conectarea cablurilor în tablouri, testare, etichetare, asistență la punerea în funcțiune.

Automatizarea procesului de transport (conveioare) și a procesului de tratare chimică și termică a filtrelor ceramice pentru catalizatoarele motoarelor diesel

Proiect de execuție, montaj, testare, asistență la punere în funcțiune:

 • Montaj tablouri electrice de automatizări – 34 bucăți;
 • Automatizare proces, cablare elemente de câmp: 154 km de cabluri Ölflex si conectarea a peste 3.500 elemente de câmp;
 • Cablare și conectare Profinet si Ethernet pentru comunicații de date în condiții industriale;
 • Conectarea cablurilor în tablouri, testare, etichetare, asistență la punerea în funcțiune.

Automatizarea stațiilor de reglare și măsură gaz

 • Montaj, testare și commissioning a instalaţiilor de automatizare a procesului de reglare și măsurare a gazului în patru staţii Petrom;
 • Lucrarea a constat în: montajul tablourilor, a elementelor de câmp, a cablurilor, a ţevilor de impuls (din inox), executarea legăturilor în tablouri și la elementele de câmp, commissioning.

Proiectarea, execuția și punerea în funcțiune a instalației BMS (DDC)

 • Lucrarea a constat în proiectarea, execuția și montajul tablourilor de comandă, a instalațiilor de câmp (cabluri, senzori, elemente de execuție), implementarea softului, reglaje, probe finale, elaborarea documentației pentru cartea construcției.
 • Automatizarea se bazează pe un automat programabil XC-CPU201, intrări-ieșiri distribuite XN-GWBR interconectate prin comunicație CanOpen și 2 touch-screen-uri XV-CanOpenHMI, furnizate de Moeller (32 intrări digitale, 40 ieșiri digitale, 4 intrări analogice 4-20mA). Comenzile pentru BMS se realizează automat în funcție de programul de lucru al magazinului sau manual local de pe cele 2 touch-screenuri amplasate în 2 locații diferite.

Instalaţia de dozare automată HMMM – bazată pe un PC industrial de tip Bechoff:

 • proiectare, execuție tablou electric, montaj mecanic, hidraulic și electric, elaborare software, punere în funcţiune;
 • automatizarea procesului de dozare se bazează pe un automat programabil de tip CX1100 și touch screen, ambele de la Beckhoff. Panoul touch screen rulează aplicația grafică sub WindowsCE cu licență ZenOn. Comanda de dozare se primește local de la tablou sau remote prin cablu UTP de la PLC de pe linia de producție. Debitmetrul de mare precizie este marca Endress + Hausser și comunică cantitatea dozată prin intermediul Profibus.

BMS general

 • Proiect de execuție, montaj, testare, punere în funcțiune.
 • Execuție si montaj tablouri electrice de automatizare 34 bucăți plus 9 panouri de operare.
 • Lucrarea include 318 motoare până la 110 kW și 240 de traductoare analogice, debitmetre, etc.
 • Sistemul este bazat pe 16 PLC-uri din seria S7-300, S7-400, ET200S și 12 module de interfață din seria ET200M și ET200S.
 • PLC-urile gestionează în total 1316 intrări digitale, 576 ieșiri digitale, 300 intrări analogice 4-20mA și pentru PT 100, 242 ieșiri analogice 0-10V.
 • Software-ul utilizat: Simatic WinCC (11800 tag-uri), Webnavigator, Step 7.
 • Prin intermediul sistemului, atât de la panourile HMI cât și din rețeaua locală (de la PC), sunt monitorizate și controlate sistemele HVAC din halele de producție.

Comanda sprinklere – comandă pompe de 75kW pentru instalația de sprinklere din secția Mixing:

 • proiectare, execuție tablou electric, montaj electric, elaborare software, punere în funcţiune;
 • automatizarea procesului se bazează pe un PLC Siemens S7 care monitorizeză şi controlează în bucla inchisă presiunea din instalație. Sesizarea unei scăderi de presiune presupune un incendiu ceea ce duce la pornirea pompelor, semnalizarea în centrala de incendiu a fabricii și avertizarea pe un panou operator de tip OP300 de la Siemens.

Automatizare și SCADA pentru staţia de tratare a apei potabile

Proiectare, execuţie tablouri electrice, elaborare software și punere în funcţiune:

 • Automatizarea se bazează pe sistemul integrat PCS7 care permite realizarea unitară a softului de PLC și SCADA.
 • Sistemul SCADA este format dintr-o stație de proiectare (ES) și una de operare (OS) care permit modificarea respectiv rularea programului, urmărirea evoluției parametrilor de proces și intervenția în timp real asupra acestuia. Softul permite vizualizarea și filtrarea alarmelor și a mesajelor de eroare, activarea ierarhizată a ecranelor de vizualizare / modificare a parametrilor funcționali.
 • PLC-ul este format din trei stații de tip AS416 cu ieșiri distribuite tip ET200 interconectate pe ETHERNET cu PC-urile industriale (ES si OS) și pe PROFIBUS cu periferia descentralizată. Cea de-a treia stație este conectată pe linie telefonică prin intermediul unor module Simaris cu două stații S7-300 aflate la distanța mare.
 • Sistemul gestionează în total 712 intrări digitale, 552 ieșiri digitale, 158 intrări analogice 4-20mA și 20 ieșiri analogice 0-10V.
 • Proiectarea, execuţia și punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice si de automatizare. Lucrarea include 47 de tablouri electrice produse în atelierele noastre, elaborare software și SCADA. Automatizarea are la bază un PCS 7 – Siemens cu 910 intrări digitale, 256 de intrări analogice, 512 ieșiri digitale și 4 analogice.

Automatizare și SCADA pentru rețeaua de canalizare și pentru rețeaua de distribuție a apei potabile în orașul Sibiu

Proiectare, execuție, producție tablouri electrice, realizare și implementare software, punerea în funcțiune a unui sistem complex de automatizare și SCADA cu transmiterea datelor prin GPRS.

 • Automatizarea se bazeaza pe PLC-uri Siemens S7-200 montate în fiecare locație și conectate prin modemuri GPRS. Sistemul SCADA este bazat pe Siemens WinCC.
 • Sistemul include: achiziția datelor din stația de tratare a apei și din stația de epurare plus alte 36 de puncte de achiziții de date (stații de pompare, puncte de măsură, etc ).
 • Instalația de comunicație între punctele de achiziții de date și sistemul central de monitorizare și comandă se face prin GPRS.
 • Fiecare stație de pompare sau punct de măsură rulează un software independent de transmisia de date. Totuși, operatorul poate să preia comanda daca situația o impune.
 • Toate datele sunt arhivate și păstrate central dar și in PLC-ul local.

BMS – Automatizare HVAC

 • Proiectarea, execuția și punerea în funcțiune a unei instalații complexe de automatizare HVAC pentru extinderea 5, 6 și 7 (hale și birouri). Lucrarea a constat în proiectarea și execuția tablourilor de comandă, a instalațiilor de câmp (cabluri, senzori, elemente de execuție), implementarea softului, reglaje, probe finale, elaborarea documentației „as built“ pentru cartea construcției.
 • Automatizarea se bazează pe automate programabile TX PLC furnizate de Siemens Building Technology, cu 600 intrări digitale, 280 ieșiri digitale, 130 intrări analogice și 12 ieşiri analogice.
Proiectare şi execuţie tablouri electrice, elaborare software, montaj instalaţii de automatizare pentru:

 • modernizare prese hidraulice 800 tf ( inclusiv software pentru PLC Siemens S7 );
 • automatizarea are la bază un PLC S7.