Autorizatii si certificari

SRAC & IQNet

  • SR EN ISO 9001:2015 – Sistem de management al calitatii
  • SR EN ISO 14001:2015 – Sistem de management de mediu
  • SR ISO 45001:2018 – Sistem de management al sanatatii si securitatii in munca

SR EN ISO

9001:2015

SR EN ISO

14001:2015

SR EN ISO

45001:2018

ANRE

C1A, C2A – pentru proiectarea si executia de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV – 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum si partea electrica de medie tensiune a statiilor de inalta tensiune

ISC

Laborator autorizat – analize si incercari in constructii (instalatii de automatizare, instalatii si aparataje electrice)

IGSU

Autorizatie pentru proiectarea, instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

IGP

Licenta de functionare pentru proiectarea, instalarea, modificarea sau intretinerea componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei