Instalatii electrice

Instalatii electrice de joasa tensiune pentru cladiri industriale, comerciale si spatii de birouri

Proiectare, montaj si punere in functiune

 • Instalatii pentru distributia energiei electrice si alimentare consumatori
 • Instalatii de iluminat interior si exterior;
 • Contorizarea, monitorizarea si controlul consumurilor energetice;
 • Instalatii de siguranta - pamântare, paratraznet, echipotentializari, iluminat de siguranta.

 

Instalatii electrice de medie tensiune

Proiectare, montaj si punere in functiune.

 • Statii de primire si masura pe medie tensiune;
 • Statii de transformare 20 kV / 0,4 kV.

 

Servicii incluse

 • Proiectare: proiect tehnic, proiect de executie, documentatie "as build"
 • Furnizarea materialelor si echipamentelor necesare lucrarii
 • Executie lucrare dupa proiect propriu sau dupa proiectul clientului
 • Masuratori: valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamânt, continuitate circuite PE, rezistenta de izolatie, rigiditate dielectrica, termoscanarea tablourilor electrice;
 • Eliberare buletine de masura, certificate de conformitate si certificate de garantie
 • Punere in functiune sau asistenta la punerea in functiune
 • Instruirea personalului de exploatare; manuale de utilizare si întretinere
 • Întretinere si service în garantie si postgarantie